Proiektuak garrantzi handia duenez, Punta Begoña Galeriei balioa emateko lana fase edo aldi ezberdinetan sailkatu dugu eta fase bakoitza hirurteko bati dagokio, hartara errazago antolatu eta kudeatuko baititugu galerietan egin beharreko lanak.

Lehen fasean, 2013tik 2015era, ikerketa taldeak eraikinaren egonkortasuna aztertzen, hondatu izanaren arrazoiak aurkitzen, kalteak ebaluatzen eta neurri zuzentzaileak proposatzen aritu dira. Halaber, konpontzeko premia handiena zuten arazoei aurre egiteko lanak egin ditugu (obrak, etab.).

Bigarren fasean, 2016tik 2018ra doan hirurtekoan, lanak antolatzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema bat ezarriko dugu, eta oraindik ere premiazkoak diren lanak egiten jarraituko dugu.

Era berean, balio katea sortzeko erronkari helduko diogu. Alegia, ikertu, presonei ikerketa horren gaineko prestakuntza eman eta ondoren herritarrei helaraziko dizkiegu emaitzak, proiektu hau eurena dela ikusi behar dutelako.