Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politika

PUNTA BEGOÑAKO FUNDAZIOAN, zuk emandako eta guk tratatzen ditugun datu pertsonalen pribatutasuna eta erabilera zuzenababesteko konpromisoa hartzen dugu, webgune honetan eta, hala badagokio, edozein azpi-domeinutan on-line zein off-line.

1. Zein dira datu pertsonalak?

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak, pertsona fisikoen babesari buruzkoak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta uztailaren 11ko 34/2002 Legeak, Merkataritzako informazio elektronikoko zerbitzuei buruzkoak, identifikazioko edozein pertsona fisiko, identifikazioko edozein pertsona, identifikazioko pertsona, eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez,

2. Zure adostasuna

Mesedez, irakurri arretaz politika hau eta ziurtatu ulertzen duzula eta harekin ados zaudela, zure datu pertsonalak eman aurretik. Horrekin ados ez bazaude, ez erabili webgune hau edo haren zerbitzuak, eta ez eman zure datuak. Gune honetara sartzea, bertako zerbitzuren bat erabiltzea edo zure datuak ematea (on-line edo off line) baiezko ekintza argia dela ulertuko dugu, eta, horren bidez, zure datuak ondoren adierazten diren helburuetarako tratatzeko baimena ematen diguzu (beharrezkoa denean).

3. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

  • Izen soziala: PUNTA BEGOÑAFUNDAZIOA(aurrerantzean PBF)
  • Helbide soziala: Forukalea, 1 48992 Getxo (Bizkaia)
  • IFK: G01829738
  • Posta elektronikoa: fundazioa@puntabegonagetxo.eus

4. Nola lortu ditugu zure datuak?

Interesduna lortzea: gure jardueretan parte hartzen baduzu, zuk eman dizkiguzu, off-line edo on-line, zurekin kontratu-harremana mantendu ahal izateko gure zerbitzuak eskatzean.

Datuak web gune honen edo haren azpidomeinuren baten bidez eman badizkiguzu, informazioa biltzen dugu, adibidez, orrialdera sartzen zarenean, edozein inprimaki datu pertsonalekin betetzen duzunean, gure jardueretan edo ekitaldietan izena ematen duzunean edo PBFrekin zuzenean posta elektronikoz komunikatzen zarenean.

Zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean, informazio hori emateko gaikuntza bermatzen duzu, eta informazioa egiazkoa, zehatza eta eguneratua dela, ez dela konfidentziala, ez duela kontratu-murrizketarik edo hirugarrenen eskubiderik urratzen, eta konpromisoa hartzen duzu ez dituzula beste Erabiltzaileak ordeztuko beren erregistro-datuak Web Guneko zerbitzu eta/edo edukietara erabiliz.

Zure datuak zuzen eta eguneratuta mantentzeko erantzukizuna duzu, eta, hala egin ezean, ez duzu PBFerantzukizunik izango.

Hirugarren bat lortzea: interesduna ez baizik eta hirugarren bat bada interesdunaren datuak ematen dizkiguna, tratatzen ditugun datu-kategoriak honako hauek izan daitezke: identifikazio-datuak, ezaugarri pertsonalak, ekonomikoak.

Interesdunak ez baizik eta hirugarren batek ematenbadizkigu interesdunari buruzko datuak, hirugarrenak berariaz bermatzen du interesdunaren baimena duela ekarpen hori egiteko, eta ez digu inolako erantzukizunik izango interesdunak erreklamaziorik egiten badu. Erantzukizun hori interesdunaren izenean edo haren interesean datuak jakinarazi dizkigunak bakarrik hartuko du bere gain.

4.1. Hirugarrenen datuak.

Beste pertsona batzuen datuei dagokienez, haien pribatutasuna errespetatu behar duzu, eta kontu berezia izan behar duzu datu pertsonalak jakinaraztean edo argitaratzean. Titularrak bakarrik baimendu dezake bere datu pertsonalen tratamendua. Hirugarrenen datuak ematen badizkiguzu, zure erantzukizuna da horiek erabiltzeko eta jakinarazteko aldez aurreko eta berariazko baimena izatea, eta zure erantzukizuna da zure datuak gure tratamenduetan sartu direla jakinaraztea. Hirugarrenen datuak haien baimenik gabe argitaratzeak, datuen babesari buruzko araudia ez ezik, hirugarren horien ohorerako, intimitaterako edo irudirako eskubideari buruzkoa ere urra dezake. Hirugarrenen datu pertsonalak ematen badizkiguzu, pribatutasun-politika hau onartzeagatik, berariaz bermatzen duzu interesdunaren baimena duzula ekarpen hori egiteko, eta ez diguzula inolako erantzukizunik izango interesdunak erreklamaziorik egiten badu. Erantzukizun hori interesdunaren izenean datuak jakinarazi dizkigunak bakarrik hartuko du bere gain.

4.2. Adingabeen datuak

Oro har, eta dagokion inprimakian besterik xedatu ezean, PBFk ez ditu adingabeei buruzko datu pertsonalak tratatzen. PBF adingabeei buruz eskatutako informazioa oso mugatua da, eta ezin da identifikatu, helburu bakartzat proposatutako zerbitzuak garatzea izanik.

5. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Ematen dizkiguzun datuak, bai eta zurekin ditugun kontratu, merkataritza edo bestelako harremanen garapenean sortutako beste edozein datu ere, hainbat helburutarako erabil ditzakegu, hala nola:

A) Gure jarduera, ekitaldi edo proiektu sozial edo kulturalen bateko laguntzailea edo parte-hartzailea bazara, zure datuak erabiliko ditugu kontaktua eta komunikazioa mantentzeko, PBFk sustatu edo antolatutako jarduera eta ekitaldietan izena emateko eta parte hartzeko, eta gure jarduerei eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko.

Era berean, jakinarazten da ekitaldi eta jardueretan argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango direla, eta horiek webgune honetan edo ekitaldiaren sustatzailearen webgunean, gure profiletan edozein sare sozialetan, gure liburuxka eta informazio-eta dibulgazio-dokumentuetan eta YouTuben argitaratu ahal izango direla, ekitaldiaren/jardueraren berri emateko, dokumentatzeko eta ekitaldiaren memoria fotografikoan/bideografikoan parte hartzeko.

B) Gure webguneak soilik erabiltzen badituzu, on line egiten dizkiguzun eskaerak eta zure izen-ematea kudeatzeko.

C) Bi kasuetan, zurekin harremanetan jartzeko eta komunikatzeko, iritzi-eta/edo gogobetetze-inkestak egiteko eta gure jarduera, produktu eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko (publizitate-eta/edo merkataritza-komunikazioak barne, artikulu honen ondorioetarako). 34/2002 LSSICE 21).

6. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Ematen dizkiguzun datu pertsonalak gorde egingo ditugu, gure jardueretako parte-hartzaileen kasuan, interesdunak datu horiek ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean eta, are, hori eskatzen duen bitartean, honako hauetarako behar diren epeetan:

  • Eragiten diguten legezko betebeharrak betetzea eta/edo
  • Gure aldetik eta/edo gure aldetik edozein erantzukizun preskribatzeko aurreikusitakoak
  • Alderdien arteko harremanetik eratorritako erreklamazioak egikaritzea edo defendatzea.

Web-orria soilik erabiltzen baduzu, gorde egingo ditugu, ezabatzeko eskatzen ez diguzun bitartean, eta, eskatuta ere, mantendu ahal izango ditugu, haien tratamendua mugatuz, legezko betebeharrak betetzeko eta/edo erreklamazioak egikaritzeko edo defendatzeko soilik.

Epe horiek igarotakoan ere, legezko betebeharrak betetzeko eta/edo erreklamazioak egikaritzeko edo defendatzeko soilik mantendu ahal izango ditugu, haien tratamendua mugatuz.

7. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Ordainketa-jardueretan parte hartzen dutenen kasuan, zure datuak tratatzeko legitimatzen gaituen oinarri juridikoa gure ordainketa-jardueretan parte hartzen baduzu lotzen gaituen kontratutik eratorritako harremana da, edo, partehartzaile potentziala bazara, alderdien arteko kontratu-aurreko eskaera edo harremana, edo, adibidez, zure baimena gure web-orriaren bidez eskaera bat egin badiguzu, soilik haren erabiltzaile bazara. Baimen hori argi eta garbi ematen diguzu zure datuak on line edo off line ematen dizkiguzunean, eta baiezko egintza argia dela uste dugu.

Eskatutako datuak ematea nahitaezkoa da, lehen adierazitako helburuetarako ezinbestekoak direlako; ematen ez badituzu, ezingo ditugu gauzatu.

Gurekin dugun harremana, egokiaeta aproposa, gure jardueretan parte hartzen duzun aldetik, gure webguneko erabiltzailea izanik, interes legitimoa dugu zure datuak tratatzeko, haren mantentze-lanen eta kudeaketaren barruan.

  1. Gure jarduera, produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa bidali ahal izatea (publizitate-eta/edo merkataritza-komunikazioak barne, 34/2002 LSSICE 21);
  2. Jarduera edo ekitaldietan, webgune honetan eta, hala badagokio, haren edozein azpidomeinutan, Fundazioaren profiletan (edozein sare sozialetan) eta YouTuben zintzilikatu ahal izango diren argazkiak eta/edo bideoak egitea, eta/edo haren dokumentu eta liburuxka informatiboetan eta dibulgatiboetan argitaratzea, ekitaldiaren berri emateko, dokumentatzeko eta haren memoria fotografiko/bideografikoan parte hartzeko. Beraz, zure irudia publizitate-karteletan, liburuxketan, programetan eta Fundazioaren paper-dendan argitaratu ahal izango da.
  1. iritzi-eta/edo gogobetetze-inkestak egitea.

Helburu horiek bateragarriak dira zure datuak jasotzen ditugun hasierako helburuarekin (zurekin kontaktua eta komunikazioa kudeatzea eta batzen gaituen harremanari eustea), baina, nolanahi ere, aipatu berri ditugun helburu horietarako zure datuak ematea borondatezkoa da beti, eta beti gailenduko dira, gure interes legitimoaren gainetik, zure interesak, eskubideak edo askatasunak, eta, beraz, zure datuak ezabatzeko eta erabiltzeari uzteko eskatzen badiguzu, helburu horiek lortzeko helaraziko dizugu. Datu horiek kentzeak ez du zure datuen tratamendua baldintzatzen deskribatutako gainerako helburuetarako.

Babes berezia behar duten datu sentikorrak eman badizkiguzu, zure berariazko baimena da datu horiek tratatzeko legitimazioa. Baimen hori zalantzarik gabe ematen diguzu zure datuak ematean, eta hori baiezko egintza argia da, adostasuna adierazten duena. Eskatutako datuak ematea nahitaezkoa da, zure eskaerari erantzuteko ezinbestekoak direlako; ematen ez badituzu, ezin izango dugu gauzatu. Baimen hori edozein unetan kendu ahal izango duzu, fundazioa@puntabegonagetxo.eus helbidera mezu elektroniko bat bidalita, eta horrek ez du zure datuen tratamendua baldintzatzen deskribatutako gainerako helburuetarako.

8. Zein hartzaileri jakinarazi ahal izango dizkiogu zure datuak?

Ez dago jasota nazioarteko datu-transferentziarik.

9. Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Sartzeko eskubidea: galde diezagukezu zein datu pertsonal tratatzenari garen, baita horien kopia bat eskatu ere.

Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal okerrak zuzentzeko edo osatu gabeak osatzeko eska diezagukezu, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere.

Ezabatzeko eskubidea (ahazteko eskubidea): zure datu pertsonalak ezabatzeko eska diezagukezu, baldin eta datu horiek jaso ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira, zure baimena kentzen baduzu, datu horiek legez kontra tratatu badira edo legezko betebehar bat betetzen bada.

Tratamendua mugatzeko eskubidea: zure datuentratamendua mugatzeko eska diezagukezu; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Datuen eramangarritasunerako eskubidea: zure datu pertsonalak formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan itzultzeko eska diezagukezu (zuri edo adierazten diguzun hirugarren bati).

Aurka egiteko eskubidea: zure datuak tratatzearen aurka egin dezakezu, baldin eta tratamendu hori fitxategiaren erantzulearen interes legitimoan oinarritzen bada edo publizitate-helburuetarako bada.

Eskubide horiek guztiak baliatzeko, gugana jo dezakezu, idatziz eta sinatuta, zure NANaren kopia erantsita, pribatutasun-politika honen 3. atalean adierazitako posta-helbidean edo helbide elektronikoan. Zure datuak aldatuz gero, helbide berean jakinarazi beharko duzu, eta, hala egin ezean, ez duzu inolako erantzukizunik izango.

Erreklamazioa jar dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan. Erabil ditzakezun eskubideei buruzko informazio gehiago nahi baduzu eta eskubideak baliatzeko inprimakienereduak eskatzeko, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren web orria bisita dezakezu: www.aepd.es