Lege-Oharra

Lege Oharra

ERABILERA BALDINTZAK

Atal honetan, erabiltzaileak ezagutu behar dituen webgune honen sarbide-eta erabilera-baldintzei buruzko informazioa jasotzen da. Informazio orokorra www.puntabegonagetxo.eus, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

 • Titularra: PUNTA BEGOÑA FUNDAZIOA
 • IFZ: G01829738
 • Egoitza soziala: Forukalea 1, 48992 Getxo, Bizkaia.
 • E-maila: fundazioa@puntabegonagetxo.eus
 • Erregistro-datuak: Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa, 347. zk.

1. WWW.PUNTABEGONAGETXO.EUS WEBGUNEAREN HELBURUA

Gure web orrian bezeroari interesatzen zaion guztiari buruzko informazioa ematen dugu: gure produktuen sustapenak eta eskaintzak, etab.

2. WEBGUNE HONETAN SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK37 / 51

Webgunerako sarbidea, edukiak eta informazioa. Web orri honetara sartzea erabiltzaileen erantzukizuna da, eta bertan jasotako legezko ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartzea eta ezagutzea dakar. Webgunearen titularrak beretzat gordetzen du, edozein unetan, komenigarritzat jotzen dituen eta web-orrirako beharrezkotzat jotzen dituen aldaketa guztiak egiteko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe.

2.1. WEB-ORRIA ETA EDUKIAK BEHAR BEZALA ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du legearen, lege-ohar honen eta jakinarazten zaizkion jarraibide eta oharren arabera ematen zaizkion web orria eta utilitateak behar bezala erabiltzeko.

Erabiltzaileak webgunearen eta haren eduki guztien erabilera esklusiboa egin beharko du, helburu zilegietarako eta debekaturik ez daudenetarako, baldin eta indarrean dagoen legeria urratzen ez badute eta/edo Webaren Titularraren eta Taldeko enpresen edo beste edozein hirugarrenen eskubide legitimoak kaltetzen badituzte, eta/edo zuzenean edo zeharka edozein kalte edo galera eragin badezakete.

Horretarako, Erabiltzaileak ez du web orriko edukirik erabiliko legez kontrako helburuekin edo efektuekin, lege-ohar honetan debekatutakoekin, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten dietenekin edo, edozein modutan, web orria, ekipo informatikoak edo dokumentuak, fitxategiak eta edozein motatako eduki informatikoak (edozein ordenagailutan gordetako edozein hardwing) kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu, hondatu edo normaltasunez erabiltzea galaraz dezaketenekin.

Bereziki, eta adierazle gisa soilik eta ez modu zehatzean, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du hirugarrenen eskura ez transmititzeko, zabaltzeko edo ez zabaltzeko informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu-eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, edozein material mota, baldin eta:

 • Edozein modutan, Konstituzioan, nazioarteko itunetan eta gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak gutxietsi edo kaltetzen baditu;
 • Delituzko, irainezko, difamaziozko, doilorkeriazko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu;
 • Sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminatzaileak diren jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak bultzatu, bultzatu edo sustatzen baditu;
 • Delituzko produktu, elementu, mezu eta/edo zerbitzu bortitz, iraingarri, kaltegarri, laidogarri edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak diren produktuak, elementuak, mezuak eta/edo haietara iristeko aukera eman;
 • Faltsua, anbiguoa, zehaztugabea, gehiegizkoa edo garaiz kanpokoa izatea, bere objektuari edo komunikatzailearen asmoei edo asmoei buruzko nahastea eragin edo eragin dezan;
 • Hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren edozein eskubidek babestuta egotea, eta Erabiltzaileak aldez aurretik bere titularrengandik ez lortzea egiten duen edo egin nahi duen erabilera gauzatzeko behar den baimena;
 • Urratu hirugarrenen enpresa-sekretuak;
 • Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako edo pertsonen irudirako eskubidearen aurkakoa bada;
 • Edozein modutan, webgunearen titularraren edo hirugarrenen kreditua kaltetzen du;
 • Komunikazioen sekretuari buruzko araudia hausten du;
 • Hala badagokio, legez kontrako publizitatea, iruzurrezkoa edo desleiala izatea, eta, oro har, lehia desleiala izatea;
 • Webguneko titularraren edo hirugarrenen sare, sistema edo ekipo informatikoen (hardwarea eta softwarea) funtzionamendu normala kaltetu edo eragotzi dezaketen birusak edo beste elementu fisiko edo elektroniko batzuk txertatzea, edo ekipo informatiko horietan gordetako dokumentu elektronikoak eta fitxategiak kaltetu ditzaketenak;
 • Bere ezaugarriengatik (formatua, hedadura, etab.) Zerbitzuaren funtzionamendu normalean zailtasunak eragiten baditu.

Aurrekoarekin bat etorriz, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunean Erabiltzaileen eskura jarritako edukiak erabiltzeko, hau da, testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, linkak eta ikus-entzunezko edo soinuzko gainerako edukiak, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak (aurrerantzean, Edukiak), legearekin bat etorriz; gainerako abisuak, abisuak, oharrak eta abar.

 • Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea edo beste edozein modutan jakinaraztea, eraldatzea edo aldatzea, eskubideen titularraren baimena izan ezean edo legez baimenduta ez badago;
 • Copyright-a eta Webguneko edo Taldeko enpresen titularraren edo titularren eskubideen erreserba, aztarna digitalak edo horiek aitortzeko ezarritako beste edozein baliabide tekniko ezabatzeko, manipulatzeko edo edozein modutan aldatzeko.

Erabiltzaileak ezingo du Edukirik lortu, ezta lortzen saiatu ere, horretarako, kasuaren arabera, xede horretarako jarri zaizkion edo Edukiak dauden web-orrian edo, oro har, Interneten horretarako erabiltzen diren edukietan adierazi diren bestelako bitarteko edo prozedurak erabiliz, baldin eta ez badakarte web gunea, zerbitzuak eta edukitzaileak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik.

Zehazki, webguneko titularraren argazki eta audio/bideo fitxategiak erabiltzeko, baldintza hauek bete behar dira:

 • Debekatuta dago helburu komertzialekin erabiltzea eta/edo ondoren banatzea.
 • Hemen eskuragarri dauden irudiak eta ikus-entzunezko baliabideak komunikabideek soilik erabiltzeko dira, eta informazioa emateko soilik, betiere jatorria aipatzen bada.
 • Beraz, debekatuta dago beste konpainia batzuen jarduerak, produktuak edo ekitaldiak irudikatzeko erabiltzea.
 • El Titular de la Web taldeko enpresek eskubidea izango dute audioko edo bideoko irudi edo artxibo horietako edozein erabiltzeko baimena kentzeko, baldin eta beren interesak nolabait kaltetzen dituzten helburuetarako erabiltzen ari direla uste badute.

Erabiltzaileek eta, oro har, beren webgunearen eta www.puntabegonagetxo.eus webgunearen (aurrerantzean, hiperesteka) artean hiperesteka bat ezarri nahi duten pertsonek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, betiere baimena lortu ondoren:

 • Hiperestekak webgunearen home-pagera edo hasierako orrira edo webguneko titularrak baimentzen dion puntu zehatzera sartzeko aukera baino ez du emango, baina ezingo ditu inola ere erreproduzitu;
 • Ez da frame bat sortuko webgunearen webguneen gainean;
 • Ez da adierazpen edo argibide faltsu, oker edo okerrik egingo webgunearen titularrari, haren zuzendariei, langileei, webgunearen webguneei eta produktu eta/edo zerbitzuei buruz;
 • Ez da adieraziko eta ez da aditzera emango webgunearen titularrak Hiperesteka baimendu duenik edo Hiperesteka ezartzen duen web orrian eskainitako edo jarritako zerbitzuak edonola gainbegiratu edo bere gain hartu dituenik;

Hiperesteka bera osatzen duten zeinuak izan ezik, Hiperesteka ezartzen duen web orriak ez du inolako markarik, izen komertzialik, establezimendu-errotulurik, izendapenik, logotiporik, esloganik edo Webaren titularrari dagozkion beste zeinu bereizgarririk izango.

 • Hiperesteka ezartzen duen web-orriak ez du legez kontrako informaziorik edo edukirik izango, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen eta ordena publikoaren aurkakorik, ez eta hirugarrenen edozein eskubideren kontrakorik ere.

Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, Webguneko titularraren eta ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta Titularrak webguneko edukiak edo zerbitzuak onartu eta onartzen dituenik ere.

2.2. JABETZA INDUSTRIALAREN ETA INTELEKTUALAREN ESKUBIDEAK

Erabiltzaileak Webguneko Titularraren, Taldeko enpresen eta beste edozein hirugarrenen jabetza industrialaren eskubideak errespetatu beharko ditu. Web orrira sartzeko erabilerak edo emakidak ez dakar bertan erabiltzen diren marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik ematea. Erabiltzaileak bere terminalean deskargatu ahal izango du web orria, baldin eta erabilera pribaturako bada, inolako merkataritza-helbururik gabe; beraz, ezingo du webgunearen edukia ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, publikoki komunikatu, laga, eraldatu edo erabili helburu publikoetarako edo komertzialetarako.

Era berean, edukiak Webgunearen Titularraren edo Taldeari dagozkion enpresen jabetza intelektuala dira, eta ezin dira Erabiltzaileari lagatakotzat jo, lege-ohar honetan ezarritakoaren arabera, Web Gunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa dena baino gehiago dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideak edo beste edozein eskubide.

2.3. ZERBITZUAREN IRAUPENA

Webgunearen titularrak ez du bermatzen webgunearen funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta jarraitutasuna. Hori posible denean, webgunearen titularrak webgunearen funtzionamendua etengo dela ohartaraziko du aldez aurretik. Webgunearen titularrak ere ez du bermatzen webgunearen erabilgarritasuna jarduera jakin bat egiteko, ezta hutsezintasuna ere.

Webgunearen titularraren webgunerako sarbideak iraupen mugagabea du; hala ere, webgunearen titularrak beretzat gordetzen du bere ustez bere webgunea erabiltzeko arauak betetzen ez dituzten erabiltzaileen sarbidea aldez aurretik jakinarazi gabe eteteko eskubidea, eta dagozkion legezko neurriak baliatzeko eskubidea. Gainera, webgunearen titularrak beretzat gordetzen du webgunearen atal batzuetarako sarbidea publiko orokorrari mugatzeko eskubidea, eta erabiltzaileetara edo erabiltzaile talde jakin batzuetaramugatzeko eskubidea du, sarbide-pasahitz bat emanez. Pasahitz horren arduradunak izango dira.

2.4. ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Webgunearen titularrak ahalik eta ahalegin handiena egiten du web orriko edukietan akatsik gerta ez dadin.

Webgunearen titularrak ez du inolako erantzukizunik izango honako arrazoi hauengatik:

 • Funtzionamendua etetea edo web orrira sartzeko aukerarik ez izatea.
 • Erabiltzaileak webgunearen erabileran duen pribatutasuna eta segurtasuna, eta/edo baimendu gabeko hirugarrenen baimenik gabeko sarbidea.
 • Sistema informatikoetan eragin negatiboa duten elementuak transmititzea.

COOKIEN ERABILERA

Webguneko titularrak cookieak erabili ahal izango ditu bere web orrian nabigatzea errazteko eta erabiltzailearen lehentasunak ezagutzeko. Hala ere, erabiltzaileak bere ekipoa konfiguratu ahal izango du jasotzen dituen cookieak gure Cookie Politikan agertzen diren jarraibideen arabera onartzeko edo ez.

4. DATU PERTSONALEN BABESA

Aldez aurretik, datu pertsonalak ematen dituzten edo emango dituzten erabiltzaile guztiei jakinaraziko zaie, aplikatu beharreko araudian aurreikusitakoaren arabera. Zure datuak araudi horren arabera tratatuko dira, eta jakinarazten dizugu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, mugatzeko, eramateko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula fundazioa@puntabegonagetxo.eus helbidean, bai eta erreklamazio-eskubideak ere, www.aepd.es helbidean.

Webgunean eskuragarri dauden formularioen bidez, informazio pertsonala bilduko da, dagokion laukitxoa edo checkbox-a markatuta. Erabiltzaileak berariaz eta modu librean onartuko du bere datu pertsonalak eskatutako helbururako erabiltzea.

5. FORUA ETA GATAZKEN EBAZPENA

Alderdiek, gatazkak ebazteko, erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, eta uko egiten diete beste edozein foruri. Jakinarazten dizugu eskura duzula gatazkak konpontzeko Europako webgunea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage