Galerietan azken urtean egindako obra-fasean iragazgaiztu egin da eraikinaren zati bat, egitura indartu eta egonkortasuna sendotu da, labarraren eta eraikinaren artean benetako kirurgia eginez. Esku-hartzeak itsututa eta iritsi ezinik zeuden espazio berriak azaleratu ditu, hala nola eraikuntzaren eta itsaslabarraren arteko pasabide bat, hamarkadetan ezkutuan egon dena. “Obra
Irekia”-ren planteamenduarekin bat etorriz, dagoeneko lanean ari dira pasabidea gaitzeko, ziurtatzeko, museo itxura emateko eta bisitetan pasabide-sistema baten 00bidez erakusteko, galerien magia, historia eta funtzionaltasuna erakutsiz.